Privacy & Cookies

Jou privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd en niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Je wordt op onze website dus niet geconfronteerd met advertenties van derden. Sterrig maakt ook geen gebruik van cookies waarmee derden aan u ongevraagd diensten of producten kunnen aanbieden. Wel zo prettig!

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Sterrig van jou verzamelt via onze interactie met jou en via onze dienstverlening, en hoe we die gegevens gebruiken. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-06-2020 10.30 uur

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij jou recht respecteren om jou persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, email adressen, postadres, factuuradres, telefoonummers en andere soortgelijke gegevens. Deze worden gebruikt t.b.v facturatie of voor het verstrekken van informatie voor de te leveren of geleverde diensten.
  • Betalingsgegevens, zoals de gegevens van de bankrekening(en), waarmee je aan ons betalingen hebt gedaan. Deze worden in onze administratie opgeslagen om jou betaling te kunnen matchen aan de juiste factuur. Wanneer je ons via Mollie betaalt, wordt jou betaling direct door deze partijen zelf uitgevoerd.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jou e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden. Indien je geen klant bent bij Sterrig wordt jou e-mailadres slechts met jou expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Advertenties

Onze website vertoont geen advertenties van derden, tenzij rechtstreeks verwant aan de door ons geleverde dienst.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen informatie van jou aan derden. Mocht er een situatie ontstaan waarbij dit wel nodig is brengen we jou altijd op de hoogte hiervan. Medewerkers of Personen die diensten uitvoeren voor of names Sterrig krijgen de minimale informatie die ze nodig zijn om hun dienst uit te voeren namens of voor Sterrig.

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Wij raden je aan de relevante privacy-verklaringen te lezen van de desbetreffende social media aanbieders.

Cookies en soortgelijke technieken

De website van Studio Hartsuiker gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Studio Hartsuiker gebruikt functionele cookies voor de goede werking van haar websites en analytische cookies van onszelf en externe partners, zoals bijvoorbeeld Google en Youtube, om jou een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Studio Hartsuiker maakt geen gebruik van cookies waarmee derden aan jou diensten of producten kunnen aanbieden.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

We hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met onze externe partners. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy-verklaringen van deze partijen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren en bewaart Google maximaal 14 maanden (dit is de korste bewaartermijn) de gegevens die nodig zijn.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig. De gegevens worden gewist indien deze niet meer nodig zijn voor het uitvoeren en het leveren van diensten aan jou, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Wil je dat jou gegevens eerder worden verwijderd, dan kun je verzoek hiertoe per email aan ons kenbaar maken: studiohartsuiker@gmail.com

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jou persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jou gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jou persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Studio Hartsuiker
Ahuislanden 123
7542AG Enschede
studiohartsuiker@gmail.com