Algemene Voorwaarden Studio HartsuikerStudio Hartsuiker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77193253

A. Algemeene definities
a. Studio Hartsuiker, Letterpress bedrijf gevestigd aan de Ahuislanden 123 te Enschede.
b. Opdrachtgever, dit ben jij, diegene die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt en een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
c. Ik/mijn,  Annemee Hartsuiker van Studio Hartsuiker.
d. Overeenkomst; offerte en/of opdrachtbevestiging.
e. Jij ontvangt deze algemene voorwaarden bij een mail met daarin de gevraagde offerte. Wanneer jij ons na deze mail bevestigt dat wij voor je aan de slag kunnen, is de overeenkomst definitief.

B. Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van je bestellingen en overeenkomst. Je gegevens kan ik eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Studio Hartsuiker. Deze aanbiedingen zullen per mail worden gestuurd. Wanneer je voor deze mail wilt afmelden, kun je dat doen door een mail te sturen naar info@studiohartsuiker.nl.

Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

1. Offertes
a. Al mijn aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig.
b. Alle prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten behalve indien nadrukkelijk anders vermeld.

2. Aanvang overeenkomst
a. Onze overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij onze offerte schriftelijk hebt aanvaardt.
b. Aanvaarding is definitief en onomkeerbaar op het moment dat jij mij de opdracht geeft tot het starten met het digitaal ontwerpen van jullie persoonlijke drukwerk.
c. De overeenkomst is geldig tot het uiteindelijke papieren product wordt afgeleverd.

3. Betaling
a. Betaling geschied middels vooruit betaling.

4. Wijzigen overeenkomst
a. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er wijzigingen gewenst zijn zal ik in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
b. Bij iedere aanpassing zal ik schriftelijk aangeven wat de gevolgen voor de overeenkomst zullen zijn met betrekking tot de kosten.

5. Annulering en bijkomende kosten
a. Ontbinding van de via mail bevestigde overeenkomst is alleen mogelijk tijdens het digitale ontwerpproces.
b. Kosten voor ontbinding tijdens het digitale ontwerpproces bevatten de geoffreerde ontwerpkosten van €120 voor semi-custom collecties en €220 voor op maat gemaakte ontwerpen.
c. Annulering tijdens het drukproces is niet mogelijk.

6. Ontwerp & kleuren
a. Bij een ontwerp op basis van een reeds bestaand ontwerp kun je na ontvangst van het eerste concept ontwerp 3x correcties doorgeven. Correcties omvatten grammaticale, spelling en kleine artistieke revisies. Correcties omvatten niet het maken van geheel nieuwe, afzonderlijke kunstwerken. Jullie hebben 3 correctierondes die opgenomen zijn in het ontwerppakket. Voor elke extra wijziging aan de ontwerpen na de 3 rondes wordt een vergoeding van €50 per correctie in rekening gebracht, die afzonderlijk wordt gefactureerd.
b. Bij het maken van een nieuw persoonlijk ontwerp is een duidelijke briefing aan de hand van een telefoongesprek of e-mail een duidelijke wens.
c. Indien wij een PMS kleur als referentie hebben afgesproken zal ik mijn uiterste best doen deze kleur goed, handmatig te mengen. Afwijkingen binnen de range van 5% zijn hierbij toegestaan. Voor kleuren geaccordeerd via een beeldscherm ga ik uit van mijn eigen beeldscherm. Over het uiteindelijke kleurresultaat kun je geen klacht indienen. Kleurafwijkingen in de drukgang kunnen voorkomen. Dit komt doordat de kaarten niet volledig machinaal worden vervaardigd en er veel handwerk bij komt kijken.
d. Controleer een definitief, laatste ontwerp zorgvuldig, op dit punt neem jij de verantwoordelijkheid van ons over voor het ontwerp. Blijkt dat er een fout in het ontwerp staat en het drukwerk moet opnieuw gedrukt worden ben ik genoodzaakt 50% van de kosten door te berekenen.

7. Levertijden
a. De productietijd start op het moment dat het definitieve ontwerp door jou is goedgekeurd.
b. Trouwdrukwerk heeft een productietijd van 14 - 25 werkdagen, hierna biedt ik het aan bij de post.
c. Geboortekaartjes hebben een productietijd van 14 werkdagen, hierna biedt ik het aan bij de post.
d. Ik ben qua bezorging afhankelijk van derden en kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

8. Copyright, auteursrecht en online gebruik ontwerp 
a. Studio Hartsuiker blijft de eigenaar van het door Studio Hartsuiker gemaakte illustraties en ontwerpen.
b. Studio Hartsuiker behoudt zich het recht de gerealiseerde ontwerpen op te nemen in haar online en offline portfolio. Het delen van nieuwe kaarten, al dan niet gebaseerd op onze vaste collectie of ontwerp op maat, op onze site en social media is een belangrijk onderdeel van onze marketing en bestaansrecht. Op deze manier werven wij nieuwe klanten en zo ben je zelf hoogstwaarschijnlijk ook bij ons terecht gekomen. Uiteraard anonimiseren wij de ontwerpen (alleen de voornaam blijft op het ontwerp staan) en voldoen wij op deze wijze aan de AVG.
c. Studio Hartsuiker maakt geen kopie van andere kaarten van andere illustratoren en ontwerpers.
d. Studio Hartsuiker is te allen tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde ontwerpen te vermelden.
e. Zonder de toestemming van Studio Hartsuiker mogen er geen andere artikelen worden vervaardigd op basis van jullie persoonlijke ontwerp. Voorstellen, offertes en bewijzen mogen niet worden gedeeld, gekopieerd of geïmiteerd met of door een persoon.  Je begrijpt dat elk ongeoorloofd gebruik van ontwerp elementen zal resulteren in een factuur van €300,- van Studio Hartsuiker voor de van toepassing zijnde licentievergoedingen, die binnen 14 werkdagen moeten worden betaald om te voorkomen dat Studio Hartsuiker het onbetaalde bedrag naar incasso's verwijst.  Alle producten, materieel of immaterieel, geproduceerd of gecreëerd in verband met, of in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, zijn uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Studio Hartsuiker en mogen worden gebruikt in de redelijke bedrijfsvoering.

11. Klachten en aansprakelijkheid
a. De klant is verplicht na ontvangst van geboorte- en trouwkaarten de aantallen en kwaliteit van de kaarten te controleren.
b. Voldoen de producten niet aan de verwachting is het noodzaak zo spoedig mogelijk contact op te nemen (binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto’s) met Studio Hartsuiker. Ik ontvang dan de producten graag retour om de klacht en het product te kunnen beoordelen.
c. Studio Hartsuiker neemt iedere klacht serieus en zal alles in werking zetten om de klacht zo goed mogelijk op te lossen.
d. Belangrijk is om de kaarten niet te versturen. Bij door de klant reeds verzonden producten kan Studio Hartsuiker geen klacht meer in behandeling nemen.